BTR

De VGM Checklist Aannemers (VCA) is een certificering voor aannemers die opdrachten moeten uitvoeren op werken met een verhoogd veiligheidsrisico. De Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR) is daar een aanvulling op voor werkzaamheden in of nabij het spoor.

Het VCA-certificaat biedt voldoende garantie voor een functionerend veiligheidszorgsysteem, maar houdt onvoldoende rekening met de typische spoorse situatie en regelgeving. Hiervoor hebben beheerder ProRail en NS Stations de specifieke toelichting BTR opgesteld en verplicht gesteld om te mogen werken in of nabij het spoor. Dat wil dus zeggen dat alle bedrijven die werkzaamheden binnen het risicogebied van de railinfra uitvoeren zowel een VCA-certificaat als een BTR-certificaat moeten bezitten. Dat geldt dus ook voor alle onderaannemers!

De BTR kent geen certificatieniveaus zoals de VCA dat kent, aan alle vragen uit de BTR-norm zal dus moeten worden voldaan. De werkwijze om aan een BTR-certificering te komen loopt gelijk met de werkwijze van de VCA. Tijdens de VCA-audit wordt tevens naar de spoorse activiteiten (inclusief projectbezoek) gekeken en door een Certificerende Instelling bekeken of u ook de BTR-vragen voldoende heeft geïmplementeerd.

Bent u op zoek naar iemand die u hierbij kan helpen? Gerben de Vries wil graag in deze behoefte voorzien en kan u helpen met het opzetten van een compleet VGM-systeem, inclusief de BTR-aanvullingen. Samen met u wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna een degelijke en werkbare invulling gegeven wordt aan de eisen uit de norm. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.