ISO 45001

Implementatie NEN-ISO 45001

Gerben de Vries kan u adviseren en begeleiden bij het opzetten en implementeren van een goed en praktisch Arbomanagementsysteem conform ISO45001 (tot voor kort de OHSAS18001). Dit kan uiteraard ook in combinatie met een andere certificering worden opgezet, zeker nu ook ISO 45001 binnen de High Level Structure van de ‘nieuwe’ ISO-normen aansluiting heeft bij ISO9001:2015 en ISO14001:2015.

Hier heeft Gerben de Vries een compleet arbomanagementsysteem met één KAM-handboek voor ontwikkeld. Of u nu kiest voor alleen ISO45001, of in combinatie met een ander certificaat, met Gerben de Vries gaat u op effectieve wijze richting een certificering.

De ISO45001 voor arbomanagement biedt organisaties de elementen van een doeltreffend arbomanagementsysteem dat kan worden geïntegreerd met andere managementsystemen (zoals ISO9001 en ISO14001) en helpt zo organisaties arbo- / veiligheidsdoelstellingen te bereiken en een managementsysteem om veiligheid en arbeidsomstandigheden op te zetten.

De ISO45001 specificeert eisen voor een arbomanagementsysteem, om zo een organisatie in staat te stellen een beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, waarbij rekening wordt gehouden met wettelijke eisen en met informatie over arborisico’s. De norm is opgesteld met de bedoeling toepasbaar te zijn op allerlei organisaties ongeacht hun aard en omvang en in velerlei geografische, culturele en maatschappelijke omstandigheden.

ISO45001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem (binnen de norm G&VW-managementsysteem genoemd). De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO45001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • de continue verbetering van de arbeidsomstandigheden;
 • de beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • goede arbeidsomstandigheden zorgen voor beter gemotiveerde medewerkers;
 • het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

De eisen in ISO 45001 zijn gerubriceerd in de hoofdstukken:

 • Context van de organisatie
 • Leiderschap en participatie van medewerkers
 • Planning van het G&VW-managementsysteem, met de doelstellingen, risico’s en kansen en de gevarenanalyse
 • Ondersteuning
 • Uitvoering
 • Evaluatie
 • Verbetering

Mede vanwege dit nut stellen meer en meer opdrachtgevers een ISO 45001-certificering verplicht, of gelijkwaardig aan VCA.

Bent u op zoek naar iemand die u hierbij kan helpen? Gerben de Vries wil graag in deze behoefte voorzien en kan u helpen met het opzetten van een compleet Arbo- of VGM-systeem. Samen met u wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna een degelijke en werkbare invulling gegeven wordt aan de eisen uit de norm. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.