VCA

Begeleiding implementatie VCA 2017/6.0

Op zoek naar advies en begeleiding bij de implementatie van VCA? Gerben de Vries kan u bijstaan bij het opzetten en implementeren van een goed en praktisch VCA-systeem. Ook voor de aanpassingen welke gevraagd worden vanuit de nieuwe VCA – VCA 2017/6.0 – kunnen voor u verzorgd en toegelicht worden. Ook voor de ondersteuning van een MVK kunt u gerust contact opnemen.

Dit kan uiteraard ook in combinatie met een andere certificering worden opgezet. Hier heeft Gerben de Vries een compleet kwaliteitsmanagementsysteem met één KAM-handboek voor ontwikkeld. Of u nu kiest voor een VCA* of VCA**, in combinatie met een ander certificaat of alleen VCA, met Gerben de Vries gaat u op effectieve wijze richting een certificering.

De VGM Checklist Aannemers (kortweg, VCA) is een uitgebreide vragenlijst bedoeld om uw organisatie te kunnen beoordelen op de zorg voor veilig, gezond en milieubewust werken. Voldoet uw organisatie aan de gestelde eisen, dan kan een VCA-certificaat behaald worden. Het VCA-certificaat is een zeer nuttig en vaak vereist middel om in één keer aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

Voor uw opdrachtgever heeft dit als grote voordeel dat zij niet zelf allerlei acties moet ondernemen om te borgen dat u aan de zorg voor VGM voldoet. Hij kan simpelweg uw certificaat opvragen en zodoende borgen dat u aan de gestelde eisen voldoet.

Mede vanwege dit nut stellen vele opdrachtgevers een VCA-certificering verplicht.

Uiteraard heeft het daarnaast voor u en uw werknemers vele voordelen doordat nu een goede invulling aan de arbeidsomstandigheden wordt gegeven. Hierdoor wordt onder andere uw personeel voorzien van goede persoonlijke beschermingsmiddelen, opleidingen zijn geborgd, zijn de risico’s goed geïnventariseerd en worden ongevallen en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk voorkomen.

Uw voordelen met een VCA-certificering:
1. Bij veel opdrachtgevers is VCA vaak een eerste vereiste voorwaarde om in aanmerking te komen voor het maken van een offerte of gunning van het werk.
2. VCA geeft u een voorsprong op niet gecertificeerde aannemers.
3. Uw opdrachtgever hoeft niet zelf allerlei acties uit te zetten op uw projecten om de omgang met VGM te controleren, dat is immers met uw VCA-certificaat geborgd.
4. U verbetert de VGM-omstandigheden voor uw personeel.
5. Minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen.

VCA*, VCA** of VCA-P
Er wordt in de VCA-norm onderscheid gemaakt in drie soorten certificering;

  • VCA* (één ster)
  • VCA** (twee ster)
  • VCA-P (Petrochemie)

De VCA* is opgezet voor kleinere aannemers welke niet als hoofdaannemer optreden. Maakt u gebruik van onderaannemers, dan komt u niet in aanmerking voor een VCA*, maar voor de VCA**.
De VCA** is opgezet voor de grotere (vanaf 35 of meer medewerkers) aannemers en in ieder geval voor de aannemers die als hoofdaannemer optreden. Wilt u nog een stap verder gaan, of wordt dit van u verlangt door de opdrachtgever, dan kiest u voor de VCA-Petrochemie.

Adviseur voor implementatie van VGM-systemen als VCA, VCU en ISO45001

Bent u op zoek naar iemand die u hierbij kan helpen? Gerben de Vries wil graag in deze behoefte voorzien en kan u helpen met het opzetten van een compleet VGM-systeem. Samen met u wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna een degelijke en werkbare invulling gegeven wordt aan de eisen uit de norm. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.