VCU

Implemenatie VCU

Een VCU-certificaat is een Veiligheid- en Gezondheidschecklist voor uitzendbureaus die medewerkers detacheren en/of uitzendkrachten beschikbaar stellen met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht.

Dit komt er op neer dat het is bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving. Deze bedrijven zijn vaak VCA-gecertificeerd en wensen daardoor uitzendbureaus in te huren welke VCU-gecertificeerd zijn.

VCU is dus in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:

  • opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen;
  • bedrijven met een VCA-certificaat.

De Veiligheids- en Gezondheids- Checklist Uitzendorganisaties (VCU) dient als basis voor de certificering. Uw V&G-beleid en verdere invulling en implementatie van de norm wordt op basis van dit document door een certificatie-instelling beoordeeld. De VCU beschrijft de werkzaamheden die in het kader van certificering verricht dienen te worden. Een uitzendorganisatie dat volgens dit programma gecertificeerd is, zal een VCU-certificaat voor zijn veiligheidsbeheersysteem ontvangen.

Het spreekt voor zich dat het hebben van dit certificaat u als uitzendbureau een streepje voor geeft bij de selectie door uw opdrachtgever!

Om tot een certificering te kunnen komen zult u een aantal zaken dienen te borgen. Zo zult u in ieder geval ingeschreven dienen te zijn in het Openbare Centrale Register en moeten voldoen aan de NEN 4400-1. Daarna zult u een V&G-beleid op moeten zetten waarbij een aantal zaken geborgd worden.

De VCU-norm kent 6 hoofdstukken:
1: Organisatie
2: V&G-beleid
3: Vakopleiding, ervaring, V&G-opleiding en medische geschiktheid
4: Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie
5: Ongevallen met verzuim / werkverlet
6: Bedrijfsgezondheidszorg

 

Ieder hoofdstuk bevat een aantal vragen met minimumeisen. Hierop geeft u uw invulling waarmee u kunt aantonen hoe u uw organisatie heeft opgezet en borgt dat aan alle minimumeisen is voldaan. Is dat inderdaad het geval en doorloopt u de initiële audit door een certificerende instelling met een positief resultaat, dan ontvangt u een VCU-certificaat en mag u het VCU-logo voeren.

Bent u op zoek naar iemand die u hierbij kan helpen? Gerben de Vries wil graag in deze behoefte voorzien en kan u helpen met het opzetten van een compleet VG-beheersysteem. Samen met u wordt een plan van aanpak opgesteld, waarna een degelijke en werkbare invulling gegeven wordt aan de eisen uit de norm. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.