Diensten

Gerben de Vries kan u met KAM-advies op diverse manieren van dienst zijn. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het opzetten en implementeren van een compleet kwaliteitsmanagementsysteem en/of milieumanagementsysteem. Er kan een compleet systeem opgezet worden waarin meerdere, of alle, certificeringen zijn samengevoegd. Hiermee werkt u met slechts 1 KAM-handboek in een totaal managementsysteem. Heeft u liever losse systemen, dan is dat uiteraard ook mogelijk.
 • Het opzetten en implementeren van een VCA-systeem.
 • Het opzetten en implementeren van een ISO 9001-systeem, al dan niet inclusief de CKB.
 • Het opzetten en implementeren van een ISO 14001-systeem.
 • Het opzetten en implementeren van de CO2-prestatieladder.
 • Het opzetten en implementeren van een CKB-certificering.
 • Het opzetten en implementeren van een ISO 45001 / OHSAS18001-systeem.
 • Het opzetten en implementeren van een KOMO of diverse BRL-certificeringen.
 • Het opzetten en implementeren van een VCU-systeem.
 • Het begeleiden van uw organisatie op het gebied van KAM en ondersteuning van de eigen KAM-capaciteit.
 • Gerben de Vries heeft goede contacten met verschillende Certificerende Instellingen, zodat er samen met u een juiste keuze gemaakt kan worden. Dit traject kan Gerben de Vries voor u verzorgen.
 • Na het behalen van het certificaat kan ondersteuning plaatsvinden, op een regelmatige basis, bijvoorbeeld bij de interne-, en externe audits, zodat u zonder problemen uw certificaat behoudt en tevens uw organisatie en KAM-systeem verder optimaliseert.

Uiteraard is het ook mogelijk slechts delen van de norm uit te besteden, zoals:

 • Het verzorgen van de overgang naar de nieuwe versies van ISO: de ISO45001, ISO9001:2015 en ISO14001:2015.
 • Het schrijven of bijwerken van het KAM-handboek en procedures, inclusief formulieren.
 • Het opstellen van de contextanalyse, overzicht belangrijke issues en de risico’s en kansen, stakeholderanalyse en dergelijke.
 • Het begeleiden van de externe VCA-, ISO-, BRL-, CO2- of CKB-audit.
 • Het uitvoeren van interne audits en het opstellen van het auditjaarplan.
 • Het schrijven van de managementreview en verzorgen van de directiebeoordeling.
 • Het opstellen van de kwaliteits- en/of milieudoelstellingen en KAM-prestaties.
 • Het opstellen van de jaarlijkse ISO- en VCA-documenten.
 • Het opzetten van een leveranciers- en onderaannemerbeoordeling.
 • Het opstellen van procedures voor: het melden van klachten, de klanttevredenheidsmeting, de afwijkingenregistratie en overige verbeterstructuren.
 • Opzetten van een methode voor de kwaliteitscontroles op projecten.
 • Het schrijven van de (VGM-) risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).
 • Organiseren werkplekinspecties en toolboxmeetings.
 • Schrijven van een BHV-plan, BHV-organisatie opzetten en organiseren van de BHV-oefening.
 • Het opzetten van een ongevallenregistratie.

Kortom, u kunt bij Gerben de Vries terecht voor de opzet en implementatie van een compleet systeem of slechts een deel ervan. In ieder geval zal dit geheel naar uw wens worden uitgevoerd.