CKB

CKBImplementatie CKB

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) is opgezet voor de certificatie van kabel- en buizenlegbedrijven die werkzaam zijn in de gas-, water-, warmtedistributie-, energie- en informatiesector. De CKB is een kwaliteitsnorm welke onlosmakelijk is verbonden met de ISO 9001 norm. Het hebben van een ISO 9001-certificaat (en een VCA-certificaat) is dan ook een eerste vereiste om voor de CKB-norm gecertificeerd te kunnen worden. De CKB-norm is volledig geënt op de vragen uit de ISO 9001-norm. Er is in de CKB-norm vooral een concrete invulling gegeven aan een aantal van de systeemeisen. Hierdoor wordt gestuurd op kwaliteitsborging van de uitvoering van uw projecten in de ondergrondse infrastructuur.

Kort samengevat borgt de CKB-norm onder andere een kwalitatieve invulling van uw projectdossiers, vakopleidingen, kwaliteitsdocumenten, mens en middelen, normbeheer en het meten, analyseren en continu verbeteren van dit alles.

Daarnaast is bij de arbo- en milieueisen rekening gehouden met de eisen die gesteld zijn in de VCA-norm, maar zijn er wel extra eisen concreter ingevuld. U kunt een certificaat verkrijgen voor één of meer processen uit de verschillende scopes. Hierbij maakt de CKB-norm onderscheidt in scopes voor de kabelinfrastructuur, buizenlegbedrijven en sleufloze technieken.

De CKB-norm geeft hierbij als uitleg;
Scope Kabelinfrastructuur
De scope Kabelinfrastructuur heeft betrekking op het aanleggen, monteren, repareren en verwijderen van kabels ten behoeve van energie- en informatiesystemen.

Scope Buizenlegbedrijven
De scope Buizenlegbedrijven heeft betrekking op de aanleg, onderhoud, verwijdering, renovatie en reparatie van aansluitleidingen (inclusief de meter), distributieleidingen, transportleidingen en de daarbij behorende verbindingswerkzaamheden inclusief appendages, ten behoeve van het onder druk transporteren en distribueren van gas, warmte en/of drinkwater.

Scope Sleufloze technieken
De scope Sleufloze Technieken heeft betrekking op de aanleg van aansluitleidingen, distributieleidingen en transportleidingen ten behoeve van het onder druk transporteren en distribueren van gas, warmte of drinkwater, alsmede de aanleg van mantelbuizen.

Wenst u een CKB-certificering te behalen of heeft u extra ondersteuning nodig? Gerben de Vries heeft zelf jarenlang als KAM-coördinator gewerkt in de aanleg van de ondergrondse infra. Hierdoor krijgt u met Gerben de Vries een adviseur die weet waar hij het over heeft. De ervaringen uit het verleden, zijn omgezet in een praktisch KAM-systeem en KAM-handboek, inclusief de opzet van projectmappen, keuringsplannen voor CKB en dergelijke.
Gerben de Vries kan u daarom prima helpen met het opzetten van een compleet kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001, inclusief de CKB-aanvullingen, of u helpen met het aanpassen van uw huidige CKB-systeem.

 

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende offerte, kennismaking of verdere informatie over de mogelijkheden.