ISO 9001

Implementatie en advies ISO9001

 

De ISO 9001:2015 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid en de risico’s in de organisatie om gaat. De ISO9001 norm kan op vele manieren worden toegepast en geïnterpreteerd. Hoe u het ook invult, aan de verschillende hoofdstukken zal een gedegen invulling gegeven moeten worden. De belangrijkste insteek van de norm is dat u als gecertificeerde organisatie aan uw klanten en belanghebbenden kan aantonen dat u de klanttevredenheid, documentbeheer, uw onderneming continu verbeteren, kwaliteit en het voldoen aan de wens van uw klant hoog in het vaandel heeft staan.

 

Als gecertificeerde organisatie bent u in staat om uw projecten gestructureerd te laten verlopen en te beheersen. U geeft aan na te denken over de processen, de belangrijke issues, risico’s en kansen en deze continu te willen verbeteren. U luistert naar uw klant en overige belanghebbenden en probeert de wens van de klant en belanghebbenden (stakeholders) altijd goed in te vullen. Mede hierdoor wordt, zeker in de aannemerij en door gemeentes, een ISO 9001-certificering vaak vereist om aan aanbestedingen / gunningen mee te mogen doen.

Het uitgangspunt van de norm is een procesmodel voor kwaliteitsmanagement waarin de ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus wordt toegepast.

Plan:
Het vaststellen van de doelstellingen, in beeld hebben van de risico’s en kansen, belangrijke issues en de processen die nodig zijn om resultaten te bereiken die in overeenstemming zijn met de eisen van klanten / belanghebbenden en het beleid van de organisatie.

Do:
Het invoeren van de processen en beheersing van risico’s. Acties om risico’s en kansen te beheersen worden gepland.

Check:
Het bewaken en meten van processen en producten ten opzichte van beleid, doelstellingen en eisen voor het product alsmede het rapporteren van de resultaten.

Act:
Maatregelen treffen om de procesprestaties continu te verbeteren en de belangrijke issues en risico’s verder te beheersen. De wensen van uw stakeholders zijn opgevolgd.

 

Om dit op een praktische wijze in uw organisatie te implementeren heeft Gerben de Vries een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld waarmee u op effectieve en pragmatische wijze uw certificering kunt behalen en hierdoor uw organisatie verbetert en de klanttevredenheid verhoogt.

Gerben de Vries kan u helpen aan een compleet kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001:2015, of uw bestaande systeem aanpassen aan de nieuwe ISO9001:2015. Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.