CO2-Prestatieladder

logo_PSL2De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven  te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om het inzichtelijk maken van de eigen CO2-emissie (de Footprint), het bereiken van CO2-emissiereductie en energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen.

Daarom is destijds versie 2 van de CO2-Prestatieladder ontwikkeld. Daarin is de ladder breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. Zo sluit de ladder nu beter aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. Ook hebben de ervaringen uit het eerste jaar geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen.

Inmiddels is ook versie 3.0 van de handleiding verschenen, waarin het meer een managementsysteem is geworden. De interne audit en directiebeoordeling hebben een belangrijkere rol gekregen. Daarnaast is er de maatregellijst ingevoerd en de conversiefactoren vernieuwd.

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De ambitie is dat bedrijven die zich laten certificeren volgens de ladder dit zullen ervaren als een investering die zich onmiddellijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een – fictieve – korting op de inschrijfprijs.

Lees meer over hoe de ladder werkt in de brochure van SKAO.
(BRON: Website SKAO -> www.skao.nl)

Gerben de Vries heeft inmiddels een heel aantal bedrijven begeleid richting de CO2-prestatieladder, waaronder ook voor trede 5.
Daarbij is een praktisch en overzichtelijk systeem ontwikkeld, waarin een heldere CO2-footprint en bijbehorende verslagen en analyses (conform eisen in ISO 14064). Met de ondersteuning van Gerben de Vries bent u snel in het bezit van het certificaat en zal de beheersing van het CO2-systeem praktisch en overzichtelijk zijn.
Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismaking.