ISO 14001

SCCM_twitter2_100x100Streeft u met uw organisatie naar goede en aantoonbare milieuprestaties, beheersing van de effecten van uw organisatie op het milieu en het aantoonbaar maken van uw wil tot duurzaam ondernemen? Dan kan u hier een invulling aan geven door de wereldwijd geaccepteerde en bekende NEN-EN ISO14001 certificering te behalen.

Middels de NEN-EN ISO 14001 certificering toont u aan uw omgeving en opdrachtgevers aan dat u uw milieuaspecten en milieuprestaties beheerst, voldoet aan de (milieu)wet- en regelgeving en streeft naar continue verbetering van uw milieubeleid en -prestaties.

De ISO14001 specificeert de eisen aan uw milieumanagementsysteem. Hiermee bent u in staat een beleid en doelstellingen op te stellen en te implementeren, waarbij rekening gehouden wordt met de wettelijke eisen en informatie over belangrijke milieuaspecten. De norm is dusdanig opgesteld dat deze toepasbaar is op allerlei organisaties, ongeacht de aard en omvang. Het is hierdoor dus zeer waarschijnlijk ook voor uw organisatie toepasbaar. De ISO14001 norm geeft u een richting en minimale eisen aan uw milieumanagementsysteem. U kunt zelf vaststellen welke invulling ervan voor uw organisatie het meest effectief is. Gerben de Vries heeft hiervoor een praktisch en flexibel milieumanagementsysteem ontwikkeld, welke hiervoor prima als basis kan dienen. Samen met u kan dit dan geheel naar uw wens worden ingevuld en geïmplementeerd.

Het uitgangspunt van de norm is een procesmodel waarin de ‘Plan-Do-Check-Act’-cyclus wordt toegepast. Deze zelfde benadering wordt ook door de NEN-EN ISO 9001 gebruikt. Zeker voor reeds NEN-EN ISO 9001 gecertificeerde organisaties, zal een uitbreiding op het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem met een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem niet direct leiden tot al te grote consequenties.

Hiermee wordt feitelijk gezegd, dat u in staat moet zijn om een milieubeleid op te stellen en te implementeren en goed in staat bent uw milieuaspectenregister en wettelijke en andere eisen te beheersen, waarna u dit tot uitvoering brengt. Datgene wat u van uw organisatie en de processen verwacht, dat meet en controleert u. Door dit te evalueren middels de directiebeoordeling, kunt u uw beleid bijsturen en verbeteren. Gerben de Vries kan u adviseren hoe u dit eenvoudig en pragmatisch op kunt zetten.

Het algehele doel van de norm is het u ondersteunen van milieubescherming en voorkomen van milieuvervuiling in harmonie met sociaal-economische behoeften. Daar komt voor vele organisaties uiteraard bij dat het gecertificeerd zijn een positief imago met zich meebrengt, waarmee u uw klant en omgeving laat zien dat u daadwerkelijk over een passend en functionerend milieumanagementsysteem beschikt.

Om dit op een praktische wijze in uw organisatie te implementeren heeft Gerben de Vries een milieu (en kwaliteits-)managementsysteem ontwikkeld waarmee u op effectieve en pragmatische wijze uw certificering kunt behalen.

Gerben de Vries kan u helpen aan een compleet milieumanagementsysteem conform de ISO 14001:2015, al dan niet gecombineerd met de NEN-EN ISO 9001:2015 en/of ISO 45001 of VCA.

Neemt u hiervoor gerust contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

 

Ter info; Als een van de eerste adviseurs ben ik door TUV Nederland uitgeroepen als TUV Approved Partner voor de ISO 14001!

TUV-TAP-GerbendeVries

Maar ook met andere certificerende instellingen wordt prima samengewerkt. De keuze voor de certificerende instelling, die is geheel aan u!