MVO-prestatieladder

mvo-prestatieladder 75x75De MVO-Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000, een MVO management systeem te certificeren.

Een MVO-Prestatieladder Managementsysteem – met de eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) – voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. ISO 26000 is geen managementsysteem standaard, deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden. De MVO-Prestatieladder is wel geschikt voor certificatie.

De MVO-Prestatieladder, integreert al deze deel aspecten onder de noemer van het internationaal geaccepteerde management concept People, Planet en Profit (Prosperity) in hanteerbare eisen. De MVO-Prestatieladder heeft 5 Niveaus (trede 5 is nog niet certificeerbaar). De vaststelling op de MVO-Prestatieladder is een weergave van het MVO managementsysteem van een bedrijf of organisatie en een moment opname van de duurzame ontwikkeling die het door maakt.

Het MVO managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland ‘Criteria duurzaam inkopen’. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder.

Bron bovenstaande: www.mvoprestatieladder.nl

 

Begeleiding en advies
Voor veel organisaties is het nog lastig om bovenstaande te vertalen naar onder andere een goed handboek, een stakeholdersanalyse, inzicht en opvolging van de MVO-indicatoren en dergelijke. Om dit snel en efficiënt te realiseren, kan ik dit volledig voor u uitvoeren of delen er van. Daarbij dan tevens de nodige toelichting en begeleiding, op een wijze zoals u het zelf het prettigst vindt.

Neemt u daarom gerust eens contact met mij op, zodat we de diverse mogelijkheden kunnen bespreken.